Έμπρακτη κοινωνική
και περιβαλλοντική συνείδηση
Η FrieslandCampina Hellas-NOYNOY, εφαρμόζοντας τη στρατηγική βιωσιμότητας
«Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη», ενισχύει το θετικό της αποτύπωμα στην κοινωνία
και το περιβάλλον, στοχεύοντας σε καλύτερη διατροφή, καλύτερη φύση και
καλύτερο κλίμα, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κτηνοτρόφους μας,
καλύτερες συσκευασίες και πηγές προμήθειας πρώτων υλών.
Η συνεισφορά μας
στην κοινωνία
Η εταιρεία μας βρίσκεται πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία. Με τη δύναμη του γάλακτος προάγει τη σπουδαιότητα της καλής διατροφής και της υγείας και, παράλληλα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων του υποσιτισμού.
Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Κύκλος Φροντίδας» της εταιρείας, με την πρωτοβουλία «Φροντίδα και Αγάπη» στηρίζει με προσφορά γαλακτοκομικών προϊόντων περισσότερους από 450 φορείς, μεταξύ των οποίων ορφανοτροφεία, οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης, δήμους, ιδρύματα της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ειδικές δομές οι οποίες φιλοξενούν ή προσφέρουν βοήθεια σε ενήλικες και παιδιά με έντονα οικονομικά προβλήματα ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η πρωτοβουλία «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα Ποτήρι Γάλα για κάθε Παιδί», που ξεκίνησε το 2015, έχει προσφέρει μέχρι σήμερα πάνω από 5.100.000 ποτήρια γάλα σε οργανισμούς και φορείς που φροντίζουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
NOYNOY Idea Challenge
Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, φιλοδοξώντας να εμπνεύσει τους νέους επιστήμονες, να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες και case studies με εφαρμογή στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας, πραγματοποίησε για πρώτη φορά τον Διαγωνισμό Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» το 2018. Δύο χρόνια αργότερα, το 2020, επανέλαβε την επιτυχία διοργανώνοντας τον 2ο Διαγωνισμό με θέμα τη βιωσιμότητα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας γάλακτος. Το «ΝΟΥΝΟΥ Ιdea Challenge» είναι μία πρωτοβουλία της FrieslandCampina Hellas σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς καινοτομίας Break-Even Consulting.
Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη

Η FrieslandCampina Hellas με τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας «Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη» που υλοποιεί, ενισχύει το θετικό της αποτύπωμα και στο περιβάλλον, στοχεύοντας σε:

Καλύτερη διατροφή, προσιτή σε όλους.
Καλύτερη φύση με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στις φάρμες των κτηνοτρόφων-μελών μας και την υλοποίηση του προγράμματος Biodiversity Monitor.
Καλύτερο κλίμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.
Καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κτηνοτρόφους μας μέσω της Ζώνης Γάλακτος και του προγράμματος Βιώσιμης Γεωργίας, που προβλέπει τη διαρκή εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη των συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων σε θέματα διαχείρισης.
Καλύτερες συσκευασίες, 100% ανανεώσιμες και με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.
Καλύτερες πηγές πρώτων υλών, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη προμήθεια όλων των πρώτων υλών, με ισχυρό σύστημα ιχνηλάτησης σε κάθε προμηθευτή.

Πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους στον τρόπο λειτουργίας μας και στην αλυσίδα προμηθειών, με πρωτοβουλίες για τη μείωση κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες μας τις εγκαταστάσεις μας, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση του φυσικού πλούτου. Παράλληλα με την εξοικονόμηση ενέργειας, η εταιρεία φροντίζει για τη βέλτιστη κατανάλωση υδάτινων πόρων, με την εφαρμογή πρακτικών που διασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση νερού ή και επαναχρησιμοποίησή του μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης φυσικών πόρων όπως το νερό, τις πρώτες ύλες και τα καύσιμα.
Σύστημα Συνδυασμένων Μεταφορών ΝΟΥΝΟΥ on Board

Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ αξιοποιεί με το πρόγραμμα NOYNOY Intermodal Transportation τη χρήση συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς προϊόντων από το εξωτερικό, οδικώς, με τρένο και με πλοίο, φιλικότερους προς το περιβάλλον, βελτιώνοντας κάθε χρόνο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μόνο το 2021 με τον τρόπο αυτό, μειώσαμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον κατά 10.200 τόνους. Το πρόγραμμα βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο EIA Intermodal Award της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδυασμένων Μεταφορών, το 2010 στο Άμστερνταμ.

Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη με… καλύτερες συσκευασίες

Η καλή συσκευασία προστατεύει τόσο την καλή διατροφή όσο και τη φύση. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας δεσμεύεται να χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμες συσκευασίες, εντελώς ανανεώσιμες και ουδέτερες από άνθρακα, προωθώντας την κυκλικότητα μέσω της καινοτομίας στη διαχείριση αποβλήτων και της χρήσης λιγότερο ρυπογόνων υλικών.

Η νέα πρωτοποριακή οικολογική συσκευασία του ΝΟΥΝΟΥ Family αποτελείται από 86% ανανεώσιμες φυτικές πηγές. Το 60% του πλαστικού είναι από ζαχαροκάλαμο αντί από πετρέλαιο και το σύνολο του χαρτιού προέρχεται από πιστοποιημένα δάση FSC® και από άλλες ελεγχόμενες πηγές. Έτσι, η εταιρεία φροντίζει για τη διατήρηση και αναγέννηση των δασών, υποστηρίζει τη βιώσιμη παραγωγή ζαχαροκάλαμων και συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για το μέλλον μειώνοντας κατά 19% οι εκπομπές του CO2*.

Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική βιωσιμότητας «Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη» της FrieslandCampina Hellas-NOYNOY και τα αποτελέσματά της για το 2021 μπορείτε να βρείτε εδώ.